Kapri81

Diplome

Vremenom se skupi dosta stvari.
I kad kreneš put minimalizma, sve dublje i dublje uroniš.
Redovno gledam u stanu da li ima nešto od čega bi mogao da se odvojim,
i svaki put nešto novo nađem.
A prošli put sam bio uveren: “To je to, nema dalje.” 

Kroz to putovanje došao sam do diploma.
Diploma za položen PHP kurs, za ples, za ples, za ples, za ples
(4 diplome za svaki nivo), za prisustvo na seminarima.

Prvo sam ih lepo složio i čuvao u fascikli.
To je prvi korak, znati gde ti se sve nalazi.
Drugi korak sam završio pre neki dan:
skenirao sam diplome i onda ih iseckao i bacio.

Više te diplome nemam u obliku papira, već u PDF formatu.
Tako da mi ne zauzimaju fizički prostor, a i mentalni.
Pri sledećoj selidbi mala sitnica koja će olakšati putovanje.