Kapri81

Zdravlje

Zdravlje je kruna koju na glavi zdravog čoveka
može da vidi samo bolestan čovek.

Samo nemoj molim te da mi kažeš
kako nemaš vremena da vežbaš.
Oni koji nemaju vremena za svakodnevno vežbanje
na kraju moraju da nađu vremena za lečenje.
– Robin Šarma – Vođa bez titule