Kapri81

Audio i video

Fantastična ideja kako povezati još više audio i video na nastupu
i tako podići doživljaj na novi nivo.

Softver koji se koristi je Ableton Live, na kome sam snimio svoju prvu pesmu.