Kapri81

Ludak

Jedina razlika između mene i ludaka je ta
da ja nisam ludak.
– Salvador Dali