Kapri81

Smile

Don’t be sad because it’s over. Smile because it happened.
– Dr. Seuss

Citat koji odlično opisuje moje osećanja posle smrti Steve Jobsa,
osnivača kompanije Apple.