Kapri81

Spielberg i Kubrick

Terry Gilliam objašnjava zašto je Kubrick bolji:
tera da razmišljaš.
Da se pitaš šta je hteo da kaže.