Kapri81

Novac

Novac, uticaj i položaj nisu ništa u poređenju s
pameću, principima, energijom i istrajnošću.
– Orison Svet Marden