kapri81 : minimalizam | muzika | film | citati

Ti nisi svoj um

Nije stvar da ne koristite vaš um dovoljno.
Vi ga ne upotrebljavate uopšte.
On upotrebljava vas.
– Eckhart Tolle (iz knjige Moć sadašnjeg trenutka)rss | twitter | Ko je kapri81?