kapri81 : minimalizam | muzika | film | citati

Novac ili uticaj

Novac, uticaj i položaj nisu ništa u poređenju s
pameću, principima, energijom i istrajnošću.
– Orison Svet Mardenrss | twitter | Ko je kapri81?