kapri81 : minimalizam | muzika | film | citati

Nije teško

Ne usuđujemo se da nešto uradimo ne zato što je teško
već ga to što se ne usuđujemo čini teškim.
– Senekarss | twitter | Ko je kapri81?